EFOP-1.8.5-17-2017-00295

2017.07.31-én útjára indult a „Menő menza kialakítása a Bokrosi Általános Iskolában" című pályázat.

Kedvezményezett: Bokrosi Általános Iskoláért és Óvodáért és az ott folyó nevelésoktatás korszerűsítéséért Alapítvány

Projekt befejezése: 2019.12.31.

Projekt leírás

Kedvezményezett: Bokrosi Általános Iskoláért és Óvodáért és az ott folyó nevelés-oktatás korszerűsítéséért Alapítvány

Megvalósítás helyszíne: 6648 Csongrád (Bokros), Bokros utca 29.

Támogatás mértéke: 20 000 000 Ft

Alapítványunk elsődleges célja a bokrosi gyermekek fejlődéséhez történő hozzájárulás. A helyi iskolákkal ennek érdekében igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani. A Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolával kapcsolatunk hozzú évek óta kiváló, igyekszünk tevékenységük sokrétű módon támogatni. Erre legtöbb esetben forrásként a szervezet számára felajánlásra kerülő adó 1%-ból nyílik lehetőségünk, de szervezetünk törekszik egyéb források bevonásával is hozzájárulni az itt tanulók testi és szellemi fejlődéséhez.

Az iskola vezetésével, pedagógusaival, az iskolába járó gyerekek szüleivel szoros kapcsolatot ápolunk, ismerik tevékenységünket, támogatják munkánkat. Jelen pályázati felhívás révén 2018 év folyamán lehetőségünk nyílhat az iskolai infrastruktúra, eszközpark javítására, mindamellett, hogy dietetikus szakember vezetésével számos olyan programot, tevékenységet valósíthatunk meg, melyekre korábbi években nem volt példa településünkön. A pályázatban a projektmenedzsment tevékenységét szakmai megvalósítók segítik folyamatosan. A feladatok között előként megtörténik a dietetikus szakember által a tanulók egyészségügyi felmérése, a felmérés kiértékelését követően annak eredményéről a tanulók és szüleik is értesítést kapnak. Ezt követően rendszeres, kétheti konzultációs lehetőséget hozunk létre azon csoportok számára, akik valamilyen rizikófaktorba sorolhatóak étkezési szokásaik alapján. A gyerekek mellett ez a konzultációs lehetőség szüleik számára is nyitott lesz, sőt az átadásra kerülő ismeretek nagy részét nekük lesz szükséges integrálni az otthoni étkezésekbe.

Annak érdekébem, hogy a helyi pedagógusok, és közétkeztetésben részt vevő szakemberek is ismereteiket bővíthessék, számukra is több alkalommal valósítunk meg csoportfoglalkozásokat, ahol szakemberünk inkább moderátorként, semmint előadóként működik majd közre. Ugyanakkor nem kizárólag azon csoportokat tervezzük bevonni, akik a kiértékelés során valamilyen rizikófaktorba már tartoznak, hanem fontos hangsúlyt fektetünk a prevencióra is, ezért ismeretterjesztő előadások is megvalósulnak az iskolában, a projekt során 12 alkalommal, ahol minden tanuló szerezhet új ismereteket, valamennyi tanulóhoz eljuttatunk új információkat. Az ismeretterjesztő programok mellett a hatékony szemléletformálás érdekében több olyan programot is megvalósítunk, amelyek nyitottak lesznek, és az iskola tanuló mellett a családokat is meghívjuk rájuk. 2 alkalommal tervezünk tájékoztató napot, 4 alkalommal főzőversenyt, és 3 alkalommal egészséges táplálkozást ösztönző fórumot tartani az iskola területén. Az iskolai foglalkozások során a tanulók elsajátított ismereteik alapján plakátot terveznek, melyeket az iskola falain elhelyezünk, és a legötletesebb alkotások egy táplálkozási piramissal együtt az iskola étkezde falára is felkerülnek. Fontos része projektünknek még az eszközbeszerzés, melynek révén lehetőségünk nyílik az iskolával egyeztetett eszközök beszerzésére, valamint az iskolában ivókutak kialakítására a tanulók számára. A felhívás által előírt indikátorak, és műszaki-szakmai elvárásokat hiánytalanul teljesíteni tudjuk 12 hónapos megvalósítási időszak során, és a horizontális, valamint a fenntartási időszakra előírt elvárásoknak megfelelünk.

Next

A megvalósításról

A projekt megvalósítás során kettő tájékoztató napot tartottunk. Az erről készült fotókat lentebb, a galériában tekintheti meg.

Iskolánkban a projekt keretében három népszerűsítő fórumot tartottunk, mely programok során ismert emberek látogattak el hozzánk, és tájékoztatták a jelenlévőket az egészséges táplálkozásról.

A megvalósítás során négy főzőversenyt is tartottunk, ahol a gyerekek és a szülők is kivették a részüket a programból.

Galéria

A projekt során készült fotókat itt tekinthetik meg:

Kapcsolat

Címünk:

6648 Csongrád (Bokros), Bokros utca 29.

Telefonszámunk: 06 63 579 020

Email címünk: bokrosi.iskolaert@gmail.com